Kết quả

Quy ra tuổi người, chó của bạn hiện đang 3.75 tuổi và được xếp vào nhóm chó con chó trưởng thành chó cao tuổi .